Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 140 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R13981 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R5250 - R10500 ZAR
Tổng đặt giá
140
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my online store. I want to start an Ecommerce store with a pyramid structure. Monthly premiums for packages will be split in 3. 1: Direct commission for seller, 2: Percentage goes to company and 3: Percentage gets sent up in the structure. I need an estimate of cost.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online