Đã đóng

Web development

Dự án này vừa được trao cho vranjan với giá R6318 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R5250 - R10500 ZAR
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my online store. I want to start an Ecommerce store with a pyramid structure. Monthly premiums for packages will be split in 3. 1: Direct commission for seller, 2: Percentage goes to company and 3: Percentage gets sent up in the structure. I need an estimate of cost.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online