Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $232 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. This project is for building a website that will offer postcard printing and mailing service.

The website should provide an interface for me to upload the postcard designs on the backend. Customers should be able to choose postcard design(s), enter the sender's address and the recipient's address, possibly choose recipient(s) from a list that will populate based on the sender's address.

Customer will then enter the main text of the postcard and place their order.

One the order is placed, a request should be sent using Lob API [url removed, login to view]

I'm open to using other print and mail API as long as the postcards will be mailed from the U.S. and the cost is reasonable.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online