Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $553 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Hi Guys,

I am looking for a freelancer to help me make alterations to a complex Wordpress theme. The theme can be found here: [url removed, login to view]

 The changes I would like to make are cosmetic and also functional.

Please see the list of changes below:

 1 - Instead of suppliers paying tokens to bid on jobs, I would like them to pay a monthly recurring bill (perhaps stripe integration)

 2 - I would like the front page layout redisgned  3 -I don't want to handle any money from the posted jobs, instead it will be a way to connect a supplier with a customer. So I would like to remove the current payment solution entirely4 - I would like to categorise projects into many diffeeent categories so when a user posts a job/project they pick a category first e.g website, design, print etc

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online