Đã đóng

Web development

Dự án này đã được trao cho ssrejith1985 với giá $1250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Am a young boy of 28y with burning passion for the agricultural sector Young agricultural evolution is a platform were young people are to be encouraged to go into farming sector because of it large potential that could contribut greatly to the desire economy levels of individuals and the world at large

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online