Web development

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 149

Mô Tả Dự Án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Medical (chiropractic) website

Contains links to different pages with articles

Linked to fb and twitter

Simple not to flashy

Downloadable patient forms pdf

Domain and hosting is already obtained and

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online