Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 149 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1108 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
149
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Medical (chiropractic) website

Contains links to different pages with articles

Linked to fb and twitter

Simple not to flashy

Downloadable patient forms pdf

Domain and hosting is already obtained and

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online