Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $176 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a landing page. I need a landing page to collect new customer info/ lead info. I would like to get a notification when a lead comes in and have all my leads recorded on a spreadsheet so I can update the list and mark if they have been contacted. I am a small business owner my wife works in online marketing but she doesn't take my needs seriously so I am looking for better help.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online