Đã hoàn thành

Web development -- 4

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vedaantTech với giá $400 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. MMM Website. A peer to peer platform.

Only bid if you understand. A 5 days project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online