Web development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 80

Mô Tả Dự Án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. I seek someone who can build me a pet website so I can sell my puppies and run the website to me on google so I can get potential Buys of my productYou  can contact me on WhatsApp ; 00905338519658 or Skype me at [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online