Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $501 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. I seek someone who can build me a pet website so I can sell my puppies and run the website to me on google so I can get potential Buys of my productYou  can contact me on WhatsApp ; 00905338519658 or Skype me at [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online