Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Ich benötige die Wiederaufbau einer vorhandenen Website Entwerfen und erstellen Online-Shop Jetzige Web Adresse [url removed, login to view] / möchte ein neues Design , freundlich modern , dann die beiden Seiten Maschinenbau und Zaunbau getrennt oder mit Landing Page . Für den Zaunbau benötige ich auch einen Shop. Ca 500 - 1000 Artikel

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online