Còn mở

Web development

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $615 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. To put my training courses along with sustainability related services i am offering to my clients like Sustainability Maturity assessment,award assessment, consulting etc. I also need you to create an online login and put my training modules into it. Kindly make it dynamic so that i can upload and change the web pages as and when required. I also need to have a payement gateway.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online