Còn mở

Web development

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹2705977 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min ₹2500000 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Maybe Ur 1st job.

Got talent.

Expecting opportunity to knock your doors, this can be it.

[Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.]

Subject - Name of your field of work.

Letter body:

Title - Name of your field of work.

Date

Name

Age

Hometown

[Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.]

Experience (if professional)

URL-Link to your sample.

#screenshot

Thank you,

ASP

P.S. If Selected Bring A Bottle.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online