Còn mở

Web development

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $46 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Mevcut bir web sitesinde bazı değişikliklere ihtiyacım var I need a wordpress page to be W3 html [url removed, login to view] the same page there are hidden external links to a warez website as i downloaded the template (not purchased). These links needs to be [url removed, login to view] woorank score of the page is 50, we need to make the improvements on the page side like minifying the css , 2 broken links need to be removed and mobile viewport needs to be added.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online