Còn mở

Web development

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $76 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. We are new paint manufacturing company. We need to host and design a website. We have purchased our website domain.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online