Còn mở

Web development

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹194655 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹150000 - ₹250000 INR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. A website describing about the hostel our family runs

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online