Còn mở

Web development -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €179 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. I have a small bussines in Spain. We doing "quad & buggy trips" and "eco buggy & camel trips". I need to build nice (professional looking) website, with pictures and videos, where customers will be able to book a trip and also pay it over the internet.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online