Đã đóng

Web development

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $108 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Hi looking someone reasonable to create a website for my small business which is MOBI TECH mobile phones/tablet and laptops repairs i am going to add this website as [url removed, login to view] a sample i require more or less same information apart from selling refurbish devices also going to add my Facebook page for better undertsanding [url removed, login to view]

Looking forward for response thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online