Còn mở

Web development

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹2281 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Simple use HTML, CSS, Bootstrap to create a responsive layout of a page. I have the image of what I want the page to look like you have to just create a replica of that. Only 1 page layout.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online