Đã đóng

Web development - Fortumo integration

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹9976 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Fortumo integration on my website.

[url removed, login to view]

Project Requirements:

1) Fortumo billing based landing page

2) User redirect to the Download page after payment successful

3) Notification parameters should be save in BD and auto send to user inputed mobile number. (Plz refer documentation url above)

4) Each user's download page and file url should be unique. For example: [url removed, login to view] to [url removed, login to view] or any [url removed, login to view]

Please read the documentation and get back to me I need this done as soon as possible.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online