Website & IT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 63

Mô Tả Dự Án

I need a simple, yet cool and modern looking website for my small IT / Design business.

website must mobile friendly.

you can use a theme or template

colors that can be used, must be black, white, yellow.

company name : AGtech

feel free to send samples or mockups, need this started right away. thanks

xpertdesignds

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online