Đã đóng

Website

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R7679 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R5250 - R10500 ZAR
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

I want a modernising and revamp of my website [url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online