Đã hoàn thành

Website & IT

Dự án này đã kết thúc thành công bởi deepblues83 với giá $188 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

[url removed, login to view] needs some aesthetic fixes so that the web displays nicely on mobile and tablet. Currently the image sizes and font sizes look very odd on table and phone. Want it to be nicely configured as well that certain images are selected to display on mobile/tablet to make it look nice. Also menu needs to be changed for mobile tablet so that main menu items are a different colour than drop down or that it's clear it's a drop down menu.

To be awarded this project, Do Not directly email or phone us use Freelancer only. All direct emails will be deleted.

You must have good DESIGN and web development skills.

Excellent English required for clear communication.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online