Đã đóng

Website & IT -- 4

Dự án này đã được trao cho parag1109 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Is there a way to have the map load at the lat/long and zoom level set and the ‘max pins’ set to a number but have those pins show based on the viewport? I seem to load the location and zoom but the max pins appears to load the first x pins anywhere on the map even if they are outside the viewable area loaded.

If I can load only pins in the viewport I think I can get around the large number of listings I have.

my site : [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online