Đã hoàn thành

Website & IT -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi omairnisarbajwa với giá $277 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I need some changes to an existing website. I need you to build a list of items for sale( no shopping cart needed)

also need to have new domain pointed to current website

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online