Đã đóng

Website Customizable World Map

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1120 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

I need a Customizable world map that the borders can be changed between countries and add a name and description to that bordered area. Once it is bordered, it is click-able and can direct you to another page. It needs to be based on any PHP framework and database handling the borders/naming and meta records. I need you to design it and build it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online