Website Customizable World Map

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 103

Mô Tả Dự Án

I need a Customizable world map that the borders can be changed between countries and add a name and description to that bordered area. Once it is bordered, it is click-able and can direct you to another page. It needs to be based on any PHP framework and database handling the borders/naming and meta records. I need you to design it and build it.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online