Còn mở

Website - Fundraising Platform

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1449 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I need a ready made and fully functional Crowdfunding or Fundraising website. Website should look and function just like the following reference websites: [url removed, login to view], [url removed, login to view],[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online