Đã đóng

Website Redesign

Dự án này đã nhận được 141 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3794 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 CAD
Tổng đặt giá
141
Mô tả dự án

Our company is looking to update and redesign our website to a more modern look and feel. I have attached a document that briefly outlines our requirements

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online