Đã đóng

Website design for a textile wholesaler

Dự án này đã được trao cho biznsoft với giá $150 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

A small textile wholesaler is looking to have their website revamped.

The website is generally small. 4-5 static pages with different content, as well as a small catalogue with 3 different pages.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online