Đã đóng

Website design integrating [url removed, login to view] api

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1100 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. My business requires my website to have [url removed, login to view] API integrated . The skills required are Graphic Design, HTML, PHP and Website Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is £250 - £750 GBP. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online