Đã đóng

Website experience consultation in Brisbane

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $185 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are looking for a freelancer in Brisbane to review our website and provide a consultation on how the design and usability of our site can be improved. The site needs to be optimised for desktop and mobile

We will expect a document containing suggestions on how we can improve our site. We will make arrangements for you to do the design work (including HTML cut up) as a separate project afterwards.

Please only apply if you are in Brisbane. We want to meet face to face.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online