Đã đóng

Website for burger shop

Dự án này đã nhận được 179 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1052 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
179
Mô tả dự án

One page website

Online order for home delivery "no online payment"

User friendly

Customer doesn't have to click a lot to get his order in place

location map

Social media links, Facebook, twitter, etc

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online