Đã hoàn thành

Website to be made

Dự án này đã kết thúc thành công bởi phpexp với giá £400 GBP trong 18 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
18 ngày
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hello Freelancer,

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. I have the specifications and images ready. It is a service website where we provide marketing services. The layout should be similar to [url removed, login to view], PLEASE CHECK THIS OUT BEFORE YOU QUOTE.

Reply with: BELP2017PROJECT

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online