Website speed desktop and mobile can you make it green on google pagespeed?

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €8 - €14 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

Website speed desktop and mobile can you make it green on google pagespeed?

[url removed, login to view]

payment will be done when desktop and mobile version is green

can you do it?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online