Đã đóng

Website speed desktop and mobile can you make it green on google pagespeed?

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €35 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €14 EUR
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Website speed desktop and mobile can you make it green on google pagespeed?

[url removed, login to view]

payment will be done when desktop and mobile version is green

can you do it?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online