Đã đóng

Websites Maintenance - Experts Only!

Dự án này đã được trao cho v2x5111 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We need an intelligent web design and development company to carryout below works as urgently possible for a decent price - we will start a new project right after this has gone well.

1

change all forms from plugins to hand-coded forms (6/8 feedback forms)

--

2:

Create this estimate tool from this website [url removed, login to view] and integrate on our 3 websites in a more professional, well designed and professional integration way.

--

3rd: create a very nice engaging beautiful landing page for 1website (local page) and for www.best-website local landing page and then make 100 URLs on each of these sites to create local pages for our desired locations, and just change the location name on these pages.

===

More work after this!

We are looking for someone who has eye for design, development, seo, engagement and website conversions

Thanks a lot

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online