Đã đóng

White Paper Layout - INDESIGN

Dự án này đã được trao cho DavidNSolomon với giá $22 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Have a layout structure, just need new copy and images run throughout. Have started, just don't have enough time to finish.

P1 done

P2 done

Please run remaining copy into this style with footer from page 2.

There are some Data & Analytics images in the folder to add throughout.

Please create a new colour for each section.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online