Đã hoàn thành

Who can make google map with multiple marker from JSON.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi doessolutionsvw với giá $50 SGD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

It is almost done. I make json data from Mysql database .

on JSON data there are user info (zipcode , username , user street name).

we have to make marker from zipcode . if you click on marker , you will show user info on board .

budget is 35SGD. if you are interesting with this project , please contact me

please check this attachement .

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online