Còn mở

Wholesale flyer template - open to bidding

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I need a flyer template created that I am able to modify myself with each new property that I sell. I need to be able to change each field - the photo, the title, the description of property, etc. I have attached a sample of a flyer that I have.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online