Đã đóng

Woocommerce Marketplace built with Dokan

Dự án này đã được trao cho workwithhts với giá $400 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

We need people with expertise in Woo-commerce, Dokan, custom PHPcoding and HTML. We have a market place that is built on woo-commerce and Dokan plugin. The website is almost 80% complete and coded. Remaining 20 % includes:

1) Payment integration with Stripe

2) Logistics integration with easy post (DHL, UPS)

3) Cosmetic changes to certain features

4) Blog section creation

5) Solving bugs that have been identified

Total Budget SGD 450 or less

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online