Woocommerce Marketplace built with Dokan

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 66

Mô Tả Dự Án

We need people with expertise in Woo-commerce, Dokan, custom PHPcoding and HTML. We have a market place that is built on woo-commerce and Dokan plugin. The website is almost 80% complete and coded. Remaining 20 % includes:

1) Payment integration with Stripe

2) Logistics integration with easy post (DHL, UPS)

3) Cosmetic changes to certain features

4) Blog section creation

5) Solving bugs that have been identified

Total Budget SGD 450 or less

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online