Đã đóng

WordPress Expert Needed

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥4393 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥2000 - ¥6000 CNY
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

Please could you quote for adding a forum to an existing (WP) website.

The forum will have approximately 10-15 titles/subjects.

Happy for a theme to be used, but would like a simple, modern look.

I would also like to be able to offer different user options. I.e Free users but also a paid user membership, where they can post website links and a logo in their signature for example.

I would like to forum to be SEO compatible and any experienced advice would be great.

I would also like set advertising positions on the Forum - for either google ads / banners.

Please let me know your price and show examples of Forums you have set up already.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online