Đã đóng

WordPress SEO issues

Dự án này đã được trao cho GoogleRanking với giá $55 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

Certainly I need of WordPress & SEO expert who could fix my WordPress SEO issues like copyscape score, phrases & other minor problems. It should be a straight forward work for a person who has done such projects.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online