WordPress Theme Installation & SEO Configuartion

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 110

Mô Tả Dự Án

I just purchased a new Avada Theme but unable to make it look as it was in demo. Your job is to make the theme as it was in DEMO. I have already activated it on my new domain you have to make it 100 % like the demo.

The second of your task is to make SEO settings & configurations so that my SEO scores are more than 90%.

Best of luck!!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online