Đã đóng

WordPress website having issues after the upgrade

Dự án này đã được trao cho chilinworks với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Have a very simple woocommerce ecommerce website. Need you to do the following -

1. When adding a product in the backend, the site is throwing a fatal exception error.

2. Ensure that all automatic updates to the WP and its plugins is disabled in the future.

2b. Ensure that only site admin is able to do any future updates. Store owner login will have only ability to add remove products and not do any site version and/or plugins update.

What I will provide you -

1. FTP and cPanel information to the hosting account

2. Any other site related information for historical context

Needs this done in 48 hours.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online