Đã hoàn thành

Wordpress Blog Design ([url removed, login to view])

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sypsoo với giá ₱1420 PHP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need some New and Refreshing Wordpress blog graphic design.

Will setup a new blog: [url removed, login to view] -food and travel, health tips.

I already bought the domain and we hosting from Dreamhost. Dreamhost offera 1-click installation but I have no idea how to tinker with the design.

Hope you guys can help me for this new beginning❤️

I'm looking for a design that is bright, clean and refreshing that matches my adventures and career as a doctor.

I prefer clean white design. Easy to read titles of posts and a Wordpress blog that I can easily manage with photos and videos of my travels.

Designing a custom watermark to match the website would be appreciated as well as useful social media plugins. I'd like to have my blog mobile friendly also for viewing. :)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online