Đã đóng

Wordpress Expert For Site

Dự án này đã được trao cho devstart1234 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $150 USD
Tổng đặt giá
110
Mô tả dự án

Need similar site

DO not bid high my budget is max 150$

Thankyou

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online