Còn mở

Wordpress/Woocommerce Featured image/Product image into row background

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $52 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hello

I am using wordpress visual composer plugin and there is a feature which allows to add an image as background into a row. I want to use the woocommerce main product image/featured image for this and need help with adding some code there to grap the post/product main image/feature image.

I use Visual composer to build a template which the products in woo are displayed on and this will be used on the single product/post view page. So, the image needs to grap the single post main/featured image.

Please only bid on this if you know visual composer and this feature in that tool, this should be a quick and simple task for anyone who knows that tool.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online