Đã đóng

Wordpress expert

Dự án này đã được trao cho tojisb059 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

My site and what is coded now :

Home page: [url removed, login to view]

Category: [url removed, login to view]

Post: [url removed, login to view]

This is how i want it to be Functions & Development:

Home page : [url removed, login to view]

Post: [url removed, login to view]

Last articles by users / last question by users page: [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online