Đã đóng

Wordpress website design

Dự án này đã nhận được 233 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $474 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
233
Mô tả dự án

We are looking for a competent Wordpress designer to build an online store.

We already have an idea of what we want, now it just has to realize as a modern, streamlined site.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online