Đã hoàn thành

Wordpress website to be developped

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sonuinfy với giá €350 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
225
Mô tả dự án

Wordpress website to be developped (for now around 4-5 web pages)

New theme to be applied

Mockups, logo, color themes will be provided.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online