Đã đóng

Worldwide time API

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need an api which i do a GET call with an specific time and you return me a json saying which country is in the closest time to that, jsut the ones like are before that time.

For example if i ask you for 3:00 you return me the closest countries to that hour maybe there are 3 that are 2:50 in that moment just the closes hour

For new freelancers

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online