Đã đóng

Writable Pivot Tables in Javascript

Dự án này vừa được trao cho maamekal với giá £111 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need to implement a Pivot Table in Javascript. Although there are many open source javascript-based Pivot Tables (see [url removed, login to view]), my requirement is the pivot table's cells to be editable. The user should be able to edit a value in the table and commit that value to the back-end database (mysql).

I'm also happy to take an existing Pivot Table open source project and modify it to support writable cells.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online