Đã đóng

Writable Pivot Tables in Javascript

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £184 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I need to implement a Pivot Table in Javascript. Although there are many open source javascript-based Pivot Tables (see [url removed, login to view]), my requirement is the pivot table's cells to be editable. The user should be able to edit a value in the table and commit that value to the back-end database (mysql).

I'm also happy to take an existing Pivot Table open source project and modify it to support writable cells.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online