Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4820 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

we are looking for someone that can create a software program from its concept to a finished product. there are three parts but we will work on one at a time. the first is the creation of the program. we've come up with a concept and semi algorithm for an app which connects to a social media site. we are looking for someone that has experience in the following skills being that they are very pertinent to the software program itself. C++, C, C# , database development, graphic design, software architecture, software design, java, java script,game design, 2d and 3d modeling, biometric [url removed, login to view] need someone that is versatile in their skill and can do the job in a timely manner.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online